Στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του εξειδικευμένου Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΙΙ, διαθέτοντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό και στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, παρέχονται εργαστηριακές αναλύσεις ελαιολάδου, υψηλής ποιότητας.

Πρόκειται για το μοναδικό, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), εργαστήριο ελαιολάδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, γεγονός που εξασφαλίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστεία των αναλυτικών αποτελεσμάτων, με γνώμονα την άρτια εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του κάθε πελάτη.

Το εργαστήριο έχοντας ώς πρωταρχικό μέλημα να καλύψει τις ανάγκες του Αγροτικού τομέα και της Βιομηχανίας Παραγωγής και Τυποποίησης Ελαιολάδου, έχει θέσει ως στόχο την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την παροχή προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών προς τους πελάτες και τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή ο οποίος θα απολαμβάνει ελληνικό ελαιόλαδο ελεγμένης ποιότητας.

Χημικές Δοκιμές

Το εργαστήριο εκτελεί μεγάλο αριθμό χημικών δοκιμών σε δείγματα ελαιολάδου σε όλες σχεδόν τις μεθόδους ανάλυσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91, διαθέτει διαπιστευμένη ομάδα 15 δοκιμαστών οργανοληπτικής αξιολόγησης παρθένου ελαιολάδου και είναι σε θέση να παρέχει εκθέσεις δοκιμών φέροντας το λογότυπο του Ε.Σ.Υ.Δ. όντας το μοναδικό διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ελαιολάδου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Αναλύσεις

Στο Εργαστήριο εκτελούνται οι παρακάτω αναλύσεις σε δείγματα ελαιολάδου σύμφωνα με τα κρίτηρια και τις μεθόδους του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91:

Ποιοτικά Κριτήρια 

 • Προσδιορισμός Οξύτητας.
 • Προσδιορισμό Αριθμού Υπεροξειδίων.
 • Φασματομετρία στο Υπεριώδες (K232, K270, ΔΚ).
 • Οργανοληπτική Αξιολόγηση Παρθένου Ελαιολάδου.

Κριτήρια Γνησιότητας

 • Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Κήρους.
 • Προσδιορισμός της σύστασης και της περιεκτικότητας σε Στερόλες και Τριτερπενικές διαλκοόλες.
 • Ανάλυση Μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων.
 • Προσδιορισμός των τριγλυκεριδίων με ECN42.

Επιμολυντές

 • Προσδιορισμός αλογονούχων πτητικών διαλυτών.

Επιπλέον αναλύσεις ελαιολάδου που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο:

 • Προσδιορισμός Υγρασίας κατά Karl-Fischer.
 • Προσιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.