Το Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης διαθέτει διαπιστευμένη Ομάδα Οργανοληπτικής Αξιολόγησης παρθένου ελαιολάδου αποτελούμενη από τον επικεφαλή της ομάδας και 16 εκπαιδευμένους δοκιμαστές.

mitilini organoleptic 02

Οι δοκιμαστές για τους οργανοληπτικούς ελέγχους του ελαιολάδου έχουν επιλεγεί και εκπαιδευτεί ανάλογα με την ικανότητά τους στη διάκριση μεταξύ παρόμοιων δειγμάτων, σύμφωνα με το πρότυπο του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (COI/T.20/Doc.no.14/Rev.2) για την επιλογή, την εκπαίδευση και τον έλεγχο των χαρακτηριστικών ως δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου. 

mitilini organoleptic 03

Οι δοκιμές εκτελούνται στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του Εργαστηρίου (καμπίνες οργανοληπτικής αξιολόγησης), σε συγκεκριμένες ώρες και κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση και μεγιστοποίηση της ευαισθησίας των δοκιμαστών.

mitilini organoleptic 04