Το Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης είναι το μοναδικό στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) εργαστήριο ελέγχου ποιότητας ελαιολάδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:20015.

  

Esyd logo MitiliniΕΠΕΔ (Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης): pdf