Στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του εξειδικευμένου Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΙΙ, διαθέτοντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό και στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, παρέχονται εργαστηριακές αναλύσεις ελαιολάδου, υψηλής ποιότητας.

mitilini lab

Πρόκειται για το μοναδικό, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), εργαστήριο ελαιολάδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, γεγονός που εξασφαλίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστεία των αναλυτικών αποτελεσμάτων, με γνώμονα την άρτια εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του κάθε πελάτη.

Το εργαστήριο έχοντας ώς πρωταρχικό μέλημα να καλύψει τις ανάγκες του Αγροτικού τομέα και της Βιομηχανίας Παραγωγής και Τυποποίησης Ελαιολάδου, έχει θέσει ως στόχο την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την παροχή προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών προς τους πελάτες και τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή ο οποίος θα απολαμβάνει ελληνικό ελαιόλαδο ελεγμένης ποιότητας.