Το Εργαστήριο έχοντας ως πρωταρχικό του μέλημα να καλύψει τις ανάγκες του Αγροτικού τομέα της περιφέρειας Πελοποννήσου και της Βιομηχανίας Παραγωγής & Τυποποίησης Ελαιολάδου, από την αρχή της δημιουργίας του έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό εξασφάλισε, από τα πρώτα κιόλας στάδια λειτουργίας του, την εγκατάσταση διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων ποιότητας με σκοπό την παροχή προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Το εργαστήριο λειτουργεί εφαρμόζοντας το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 αποτελώντας το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο στη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου σε όλες σχεδόν τις μεθόδους ανάλυσης ελαιολάδου βάση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

Στο εργαστήριο υλοποιείται μεγάλη γκάμα ενόργανων χημικών αναλύσεων όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Κριτήρια Ποιότητας

 • Προσδιορισμός Οξύτητας Προσδιορισμό Αριθμού Υπεροξειδίων
 • Φασματοσκοπική Ανάλυση στο Υπεριώδες(K232, K268, ΔΚ)
 • Προσδιορισμός Υγρασίας κατά Karl-Fischer
 • Οργανοληπτική Αξιολόγηση Παρθένου Ελαιολάδου
 • Προσδιορισμός Ολικού Φαινολικού Κλάσματος

Κριτήρια Γνησιότητας/Δείκτες Νοθείας

 • Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε κήρους
 • Προσδιορισμός της σύστασης και της περιεκτικότητας σε στερόλες και τριτερπενικές διαλκοόλες
 • Προσδιορισμός και ανάλυση μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων
 • Προσδιορισμός της σύστασης τριγλυκεριδίων με ECN42

Επιμολυντές Ελαιολάδου

 • Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε αλογονούχους πτητικούς διαλύτες.
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων
 • Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών