ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Παρακαλούμε για την ασφάλεια του δείγματος ακολουθήστε της παρακάτω οδηγίες:

  1. Τo δείγμα να συλλέγεται (κατά προτίμηση) σε γυάλινο, σκοτεινού χρώματος περιέκτη.
    Δείγματα που προορίζονται για χημικές δοκιμές: ελάχιστη ποσότητα 250ml.
    Δείγματα που προορίζονται για οργανοληπτική αξιολόγηση: ελάχιστη ποσότητα 500ml.
  2. Ο περιέκτης του δείγματος να είναι πληρωμένος μέχρι το πάνω μέρος του και να σφραγιστεί καλά
  3. Το δείγμα θα πρέπει να αποθηκευτεί και να διατηρηθεί σε σκοτεινό και δροσερό μέρος καθόλη την διάρκεια μέχρι να παραδοθεί στο Εργαστήριο.
  4. Σε περίπτωση όπου το δείγμα δεν προσκομίζεται στις εγκαταστάσεις μας από τον πελάτη αλλά αποστέλλεται ταχυδρομικώς παρακαλούμε να συνοδεύεται με την παρακάτω αίτηση (συμπληρωμένη μόνο η πρώτη σελίδα όπου απαιτείται)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Εκτυπώστε και συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και προσκομίστε ή αποστείλετέ την μαζί με το δείγμα προς ανάλυση.

aithsh dienergeias ergasthriakvn analysevn kalamata

Διεύθυνση Αποστολής:

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου Καλαμάτας
Λακωνικής 87, Τ.Κ 24100, Καλαμάτα
τηλ:27210-29812, fax 27210-27133

 

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας, σας παρακαλούμε να μας βαθμολογήσετε ως προς το επίπεδο ικανοποίησής σας από το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου, του Τμήματος Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, του ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ", σχετικά με τις παρακάτω παραμέτρους και να μας επισημάνετε τυχόν παρατηρήσεις ή/και παράπονα που προέκυψαν. Κατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και αποστείλετέ το μας στην παρακάτω διεύθυνση. 

D18 EN02 erwthmatologio ikanopoihshs pelatwn1.0

Διεύθυνση Αποστολής:

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου Καλαμάτας
Λακωνικής 87, Τ.Κ 24100, Καλαμάτα
τηλ:27210-29812, fax 27210-27133