Το Εργαστήριο έχοντας ως πρωταρχικό του μέλημα να καλύψει τις ανάγκες του Αγροτικού τομέα της περιφέρειας Πελοποννήσου και της Βιομηχανίας Παραγωγής & Τυποποίησης Ελαιολάδου, από την αρχή της δημιουργίας του έχει θέσει ώς πρωταρχικό στόχο την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό εξασφάλισε, από τα πρώτα κιόλας στάδια λειτουργίας του, την εγκατάσταση διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων ποιότητας με σκοπό την παροχή προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Το εργαστήριο λειτουργεί εφαρμόζοντας το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 αποτελώντας το μοναδικό εργαστήριο στη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου σε όλες σχεδόν τις μεθόδους ανάλυσης ελαιολάδου βάση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

olive tree