Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροφικών Φυτών και Αμπέλου, σύμμαχος στην ανάδειξη της ποιότητας και της αυθεντικότητας του ελληνικού ελαιολάδου, παρέχει τις παρακάτων εργαστηριακές αναλύσεις ελαιολάδου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 • Οξύτητα (ελεύθερα λιπαρά οξέα)
 • Απορρόφηση στο υπεριώδες (K232, K270, ΔΚ)
 • Αριθμός Υπεροξειδίων
 • Υγρασία κατά Karl-Fischer
 • Υγρασία και πτητικά
 • Ξένες Ύλες
 • Φαινόλες
 • 1,2-διγλυκερίδια
 • Αλκυλεστέρες
 • Οργανοληπτική Αξιολόγηση

ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 • Σύσταση στερολών, ερυθροδιόλη και ουβαόλη
 • Σύνθεση λιπαρών οξέων – trans λιπαρά οξέα
 • Σύνθεση τριγλυκεριδίων, ΔECΝ42
 • Kηροί
 • 3,5-στιγμασταδιένιο
 • Αλειφατικές αλκοόλες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 • Υπολείμματα φυτοφάρμακων
 • Υπολείμματα πλαστικοποιητών
 • Βαρέα μέταλλα Σίδηρος (Fe) - Χαλκός (Cu)
 • Αλογονούχοι πτητικοί διαλύτες

Στο εργαστήριο επίσης πραγματοποιούνται:

 • Προσδιορισμός ελαιοπεριεκτικότητας
 • Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
 • Βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)
 • Εργαστηριακή εξαγωγή ελαιολάδου