Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Χανίων, μετά την ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΙΙ, λειτουργεί σε πλήρως ανακαινισμένους και ελεγχόμενους χώρους. Στους χώρους του υπάρχουν δωμάτια χρωματοράφων, χώρος ατομικής απορρόφησης, χώρος οργανοληπτικών δοκιμών όπου έχουν διαμορφωθεί ειδικές καμπίνες δοκιμών και δωμάτιο προετοιμασίας της οργανοληπτικής αξιολόγησης, χώρος προετοιμασίας δειγμάτων, αναλύσεων και ειδικό δωμάτιο ζυγών. Ακόμα στο εργαστήριο υπάρχουν ειδικές ντουλάπες φύλαξης εύφλεκτων διαλυτών και αντιδραστηρίων.

DSC0346 980x350

 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή δέσμευσης ηλεκτρονίων ECD, με εισαγωγέα δείγματος με αυτόματο δειγματολήπτη (Headspace) και κατάλληλο λογισμικό
 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με δυο ανιχνευτές ιονισμού φλόγας (FID), με εισαγωγέα δείγματος split/splitless και εισαγωγέα δείγματος on column, αυτόματο σύστημα εισαγωγής δείγματος και κατάλληλο λογισμικό
 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτές αζώτου-φωσφόρου (NPD) και φλογοφωτομετρικό (FPD), δύο εισαγωγείς δείγματος split/splitless, σύστημα αυτόματης εισαγωγής δείγματος και κατάλληλο λογισμικό
 • Αέριος χρωματογράφος-Φασματογράφος μάζας (GC-MSD) συνοδευμένος από εισαγωγέα δείγματος split/splitless, έναν εισαγωγέα δείγματος on column, σύστημα αυτόματης εισαγωγής δείγματος -ανιχνευτή φλόγας (FID) και κατάλληλο λογισμικό
 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)
 • Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη
 • Φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους διπλής δέσμης (UV, VIS)
 • Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με μικροκύματα
 • Θερμαντικές συσκευές για ζέσταμα του ελαιολάδου για το PANEL TEST
 • Συστοιχία εκχύλισης Soxhlet
 • Περιστροφικοί εξατμιστήρες με αντλία κενού
 • Συσκευή μέτρησης υγρασίας Karl Fisher
 • Ζυγοί 4ου και 3ου δεκαδικού ψηφίου, τράπεζα ζύγισης δύο θέσεων, φυγόκεντροι, υδατόλουτρο, κλίβανοι, απαγωγοί, καμπίνες οργανοληπτικού ελέγχου, ψυγεία, καταψύκτες, ειδικές ντουλάπες ασφαλείας φύλαξης υλικών, γεννήτρια Υδρογόνου
 • Λοιπός εργαστηριακός εξοπλισμός

DSC0152 980x350