Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροφικών Φυτών και Αμπέλου, με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του ελαιολάδου, στοχεύει στην παροχή χημικών αναλύσεων και τεχνικών συμβουλών που σχετίζονται με το ελαιόλαδο από την καλλιέργεια έως και την κατανάλωσή του.

Το σύγχρονα εξοπλισμένο εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων, οι άριστες υποδομές, το εξειδικευμένο προσωπικό και η εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών του, με γνώμονα την άρτια εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών του καθώς και την προστασία του καταναλωτή.